Základová doska

Informácie o základových doskách

Túžba po krásnom bývaní je nekonečná. Naproti tomu peniaze a príjem takmer vždy narážajú na strop. Nanešťastie. Takáto situácia väčšinu ľudí stavia do dilemy, kedy sa musia rozhodovať, či stavať na kľúč, alebo svojpomocne. Táto dilema sa pri stavbe rodinných domov objavuje vo viacerých rovinách. Najskôr sa ľudia rozhodujú, či si postaviť celý dom svojpomocne, a potom riešia rovnaký problém pri jeho častiach.

Základová doska na kľúčZákladmi domu to začína. Už v tomto štádiu stavby je potrebné sa rozhodnúť, ako zhotoviť základovú dosku. Dať to celé spraviť firme, alebo sa do toho pustiť vlastnými silami. Základová doska na kľúč má rozhodne svoje plusy. Odbornosť a kvalitu práce máte zaručenú. S istotou však môžete počítať aj s vyššími nákladmi. Ak chcete pri zhotovovaní základovej dosky ušetriť, pustite sa do nej svojpomocne. Dnes už nie je problém získať dostatok informácií na to, aby výsledok bol minimálne uspokojivý. Základné parametre základovej dosky vám určí statik, vy si potom vyberiete už iba konkrétne materiály použité na základovej doske.

Samotná základová doska je tvorená betónom. Pod ňou sa však nachádza nemenej významná časť základov – izolácia, ktorá tvorí kontaktnú vrstvu medzi betónovou časťou stavby a podložím (pôdou). Izolácia chráni stavbu od vplyvov podzemných vôd, vlhka a zároveň zabraňuje únikom tepla zo stavby. Najčastejšie používaným materiálom je štrk alebo piesok. K dispozícii sú však aj kvalitnejšie materiály. Sklopenový granulát známy pod názvom penové sklo, spraví pre váš dom omnoho viac ako bežný štrk. Sklopenový granulát výborne izoluje základy, je stabilný, jeho vlastnosti sa nemenia po celú dobu používania stavby. Sklopenový granulát je účinný aj v boji s rakovinotvorným plynom radónom. Technopor je jedna z najkvalitnejších značiek sklopenového granulátu na slovenskom trhu.