Základová doska

Informácie o základových doskách

Kvalitná realizácia základovej dosky má rozhodujúci vplyv na kvalitu a trvácnosť každej stavby. Nekvalitné základy spôsobujú tepelné úniky, praskanie domov, vlhnutie či plesnivenie múrov.

Základová doska Základová doska je hlavná časť základov každej stavby. Je to betónová doska, na ktorej stojí stavba. Na kvalite základovej dosky doslova visí budúcnosť stavby. Základová doska totiž prenáša záťaž samotnej stavby na podložie. Toto podložie je najčastejšie tvorené pôdou.

Pri zhotovovaní základovej dosky je dôležité, aby výsledok bol pevný, stabilný a rovný. Základová doska by mala byť rovná a hladká, bez výškových rozdielov v rohoch stavby. Toto je základným predpokladom presného a správneho založenia prvého radu obvodových stien. Hladký povrch základovej dosky je dôležitý pre efektívne prevedenie hydroizolácie.

Základová doska neprichádza k priamemu kontaktu s pôdou. V takomto prípade by bola celá stavba vystavená vplyvu spodných vôd, vlhka a ďalších negatívnych faktorov prostredia. Toto je dôvod, prečo sa základové dosky od podložia stavby izolujú. Tradične sa na takúto izoláciu využíva obyčajný štrk či piesok. Tieto materiály sa navozia pod základovú dosku a zhutnia sa, aby v nich v budúcnosti nedochádzalo k neželaným pohybom.

Piesok aj štrk dokážu stavbu ochrániť voči nepriaznivému vplyvu vody a vlhka. Nie je to však optimálne riešenie. V súčasnosti sú na trhu k dispozícii ďaleko kvalitnejšie materiály, ktoré izolujú základovú dosku nielen od vody v rôznych skupenstvách, ale aj od strát tepla. Výborné izolačné vlastnosti majú sklopenové granuláty, ktoré sa vyrábajú z druhotného skla. Sklopenové granuláty (známe aj pod názvom penové sklo) sú mimoriadne stabilné, časom nemenia svoje vlastnosti ani tvar a vytrvalo izolujú vaše základy a celú stavbu. Na Slovensku sa predáva napríklad kvalitný sklopenový granulát značky Technopor.