Základová doska

Informácie o základových doskách

Ak by sa pri stavbe rodinného domu niečo naozaj nemalo podceniť, tak sú to určite základy. Základová doska a spôsob jej prevedenia majú rozhodujúci vplyv na životnosť a kvalitu výslednej stavby. V minulosti sa pri stavbách základov venovala pozornosť takmer výlučne základovej doske, dnes, v dobe drahých energií, sa čím ďalej tým viac pozornosti upriamuje na izoláciu základov od vonkajšieho podložia.

Stavba základovej doskyStavba základovej dosky v princípe nie je žiadna zložitá operácia. Je potrebné vytvoriť dostatočne hrubú betónovú dosku, na ktorej bude stáť budúca stavba. Dôležité je to, aby základová doska bola pevná, rovná a dostatočne hrubá. Hrúbku základovej dosky určuje statik na základe prítomného podložia. Rovná základová doska je nevyhnutným predpokladom na položenie hydroizolácie. Vyrovnané rohy základovej dosky zase umožňujú bezchybné položenie obvodových múrov.

Každá stavba základovej dosky začína výkopovými prácami. Hĺbka výkopu opäť závisí od podložia – od hydrogeologických podmienok v ňom. Do výkopu, medzi podložie (zvyčajne pôda) a základovú dosku, sa umiestňuje izolačná vrstva. Táto vrstva musí byť primerane zhutnená, aby neskôr nedochádzalo k pohybu hmoty, čo zvyčajne vedie k praskaniu a ďalšiemu znehodnoteniu stavby.

Tradične sa na izoláciu používajú lacné materiály ako štrk či piesok. Oba materiály majú však ďaleko od optimálnej schopnosti stavbu izolovať. V súčasnosti sú na trhu dostupné ďaleko lepšie izolačné materiály, ktoré nemusia byť ani drahé. Príkladom sú sklopenové granuláty, ktoré sa vyrábajú z druhotného skla. Sklopenové granuláty majú niekoľko veľmi dobrých vlastností. Majú vynikajúce izolačné schopnosti a navyše sú mimoriadne stále. Na izolačnú vrstvu z penového skla sa môžete spoľahnúť po celú dobu životnosti stavby. Na Slovensku sa  predáva aj kvalitné penové sklo Technopor.

 

 

a spôsob jej prevedenia majú rozhodujúci vplyv na životnosť a kvalitu výslednej stavby. V minulosti sa pri stavbách základov venovala pozornosť takmer výlučne základovej doske, dnes, v dobe drahých energií, sa čím ďalej tým viac pozornosti upriamuje na